Egy Pozsony megyei helység, Gelle plébánosának, Kalló Antalnak 1777-es leveléből tudjuk, hogy falujában egy bizonyos Ketskeméthi nevű öregnek volt egy ismeretlen betűkkel írt különleges imádságos könyve. Kalló – állítása szerint – gondosan lemásolta a könyvet, mielőtt az…