Egy Pozsony megyei helység, Gelle plébánosának, Kalló Antalnak 1777-es leveléből tudjuk, hogy falujában egy bizonyos Ketskeméthi nevű öregnek volt egy ismeretlen betűkkel írt különleges imádságos könyve. Kalló – állítása szerint – gondosan lemásolta a könyvet, mielőtt az…

Thaly Kálmán (1839-1909) a magyar történettudomány talán legellentmondásosabb személyisége. Már huszonöt évesen az Akadémia levelező tagja, őneki köszönhetjük a Századok című, azóta is rendszeresen megjelenő történelmi folyóiratot, rengeteget könyvet és tanulmányt írt,…