Az alábbi idézet - ha ez egyáltalán lehetséges - még kevésbé követhető, mint a múltkori. Rédei László 1660. augusztus 31-i, Husztról Teleki Mihálynak írt levele zavarosságában és bonyolultságában jól mutatja, mennyire nehézkes volt olykor a titkosírás-használatról folyó…

Ennek a rovatnak az a célja, hogy olyan megjegyzéseket idézzen a történelemből, amelyek a múlt embereinek a titkosírásokhoz való viszonyát mutatják. És amelyek vagy viccesek, vagy tanulságosak. Vagy érthetetlenek. A következő idézet leginkább a harmadik kategóriába tartozik.…

Sokáig azt hitték, az idősödő különc író elméje végleg önmagába zárult, kalligrafikus rajzolatú jegyekkel írt naplójegyzetei nem hordoznak jelentést. Vagy hordoznak, de mivel ismeretlen, távoli vagy megfejthetetlen nyelven, esetleg tibetiül és/vagy rovásírással írta őket,…

A kódfejtő humora

2014.03.10. 15:14

A történelem folyamán rendszeresen előfordult, hogy egy rejtjelezett levél címzettje – kisebb vagy nagyobb szemrehányással – visszajelzett a feladónak, hogy a kódolt szöveget nem volt képes elolvasni, olyan csúnyán, hibásan vagy zavarosan írták. Ha vetünk egy pillantást egy…