Rákóczi Ferenc hosszúra nyúlt levelében így szabadkozik a francia követnek, Bonnac márkinak 1708 tavaszán: Rövidebbre fogom levelemet, hogy ne olvassa ugyanolyan unalommal, mint amilyennel titkára megfejti a clavist, tekintve, hogy látszólag apróságokról van szó. A…