A katonai kommunikációban rendszerint technikai jellegű adatokat szoktak rejtjelezni: az ellenséges haderők méretére, vonulásának koordinátáira, az ellenőrizendő hadihírekre és a seregben történt kihágások részleteire vonatkozó információkat. Az ilyen jellegű, magától…

Ki ne ismerné Sándor Mátyás híres történetét, amelyben egy rejtjel-ráccsal kódolt üzenet megfejtése okozza a bonyodalmakat? Jules Verne így mutatja be a rácsos módszert: Ezeket az üzeneteket csakugyan nagyon egyszerű módon állították össze - a betűk felcserélésével. E…

Nagy örömmel tájékoztatom a kedves blogolvasót, hogy a jövő év folyamán a Balassi Kiadó gondozásában megjelenik új könyvem, amelynek (némileg ijesztő) címe:  Titkosírás- és kódhasználat a kora újkori Magyarországon: a titok és a rejtjelezés társadalomtörténete…

Minden olyan technológia alkalmazásába gyakran csúszik hiba, amelyet sokan sokféle célra használnak, ráadásul olykor nehéz körülmények közt: a harcmezőn a sátorban, vagy az ellenség udvarában, titokban. Nincs ez másként a rejtjelezéssel sem, a történelmi szereplők sokszor…

A professzionális kémek, az úgynevezett titkos levelezők nagy számban használtak rejtjeleket a kora újkorban. Jól felépített titkos rendszerük behálózta a török hódoltság, a Habsburg irányítás alatt lévő Magyar Királyság, és az Erdélyi fejedelemség területét is. A kémek…

Slendrián rejtjelezők

2014.11.04. 21:15

II. Rákóczi Ferenc titkosírástáblái a kor legfejlettebb kódolási módszerét követték. De hiába a fejlett technológia, ha a felhasználó nem teszi meg a szükséges óvintézkedéseket, túl lazán veszi a szabályokat, és például nem cserél kódtáblát megfelelő…

Ennek a rovatnak az a célja, hogy olyan megjegyzéseket idézzen a történelemből, amelyek a múlt embereinek a titkosírásokhoz való viszonyát mutatják. És amelyek vagy viccesek, vagy tanulságosak. Vagy érthetetlenek. A következő idézet leginkább a harmadik kategóriába tartozik.…

Titkosírás-e a rovásírás?

2014.03.13. 14:11

A rövid válasz a címbeli kérdésre az, hogy természetesen nem. A rovásírás a honfoglaló magyarok írása, amelyet már azelőtt használtak, hogy a latin nyelvű írás és a ma is használatos betűk elterjedtek volna.  A hosszabb válasz azonban bonyolultabb, és a válaszadást…