Peter Way 1977-ben megjelent könyve - Codes and Ciphers - nem a legfrissebb, sem nem a legnagyobb szakmai elismerésnek örvendő kriptológiával foglalkozó írás. Van azonban egy különleges vonása: tartalmaz egy-két olyan kripto-történetet, illusztrációt, amellyel máshol nemigen találkozhatunk.   Az…

Anne Lister (1791-1840) minden bizonnyal a valaha élt legszorgalmasabb naplóíró volt. Tizenöt éves korától viszonylag korai haláláig 27 kötetnyi naplót, mintegy 6600 oldalnyi szöveget írt mindennapjairól, utazásairól, hegymászó élményeiről, pénzügyeiről, politikáról, de leginkább magánéletének…

Ha a kódolt üzenetet jobban szemügyre vesszük, 24 különböző karaktert találunk benne. Ebből – nagyon helyesen – azt feltételezzük, hogy egy egyszerű monoalfabetikus kóddal állunk szemben. Egy különös helyzetről lévén szó, innen két egészen különböző irányt vehetett a kódtörők útja. Az egyik a…

Mit titkoltak az alkimisták?

2015.02.13. 11:21

A középkori alkimista kézikönyvek rendszeresen figyelmeztetik olvasóikat, hogy a bennük szereplő tudás titkos, csak az arra érdemesek, a beavatottak számára hozzáférhető. E könyveket olvasva elitista, elzárkózó, ezoterikus tudomány bontakozik ki szemünk előtt, amely ellentmond a…

Az előző év márciusának egy vasárnap délutánján Mike Moffat, kanadai közgazdász különös dolgot talált a Western University könyvtárában, a Weldon libraryben (itt jegyezzük meg rögtön, hogy Kanadában nem ritka, hogy egy könyvtár vasárnap is nyitva tart, valamint, hogy a…

Nagy örömmel tájékoztatom a kedves blogolvasót, hogy a jövő év folyamán a Balassi Kiadó gondozásában megjelenik új könyvem, amelynek (némileg ijesztő) címe:  Titkosírás- és kódhasználat a kora újkori Magyarországon: a titok és a rejtjelezés társadalomtörténete…

Az Élet és halál köre

2014.10.15. 15:13

Az Élet és halál köre a középkor legelterjedtebb jövendőmondó módszere volt, jellegzetes ábrája a tudományos, orvosi, asztrológiai és egyéb kéziratok tömkelegében megtalálható. Nevéhez híven arról tájékoztatja az olvasót, vajon egy beteg - például maga az olvasó -…

Az aranycsináló kódja

2014.10.09. 23:13

Az alkímiáról mindenkinek az jut eszébe, hogy egészen biztosan a titkosírások melegágya kell, hogy legyen. Hogyan is lehetne másként? Hiszen az alkimista az aranycsinálás titkos receptjét kutatja! De legalábbis az élet vizének előállítási módját. Ez pedig nyilvánvalóan a…

A Gentlemen's cipher, azaz "az úriemberek rejtjele" 1748 áprilisában jelent meg nyomtatásban egy angol lapban, melynek The Gentlemen’s Magazine volt a címe. A bevezető szerint egy nemrégen elhunyt úriember (gentleman) hagyatékában maradt fenn, és az "Úriemberek magazinja" szerkesztői…

A rejtjelezés talán legkorábbi és minden bizonnyal leghíresebb irodalmi megjelenése Edgar Allan Poe-nak köszönhető, aki az Aranybogár című novellájában örökítette meg a kódfejtés legalapvetőbb módszereit. Poe maga is amatőr kódfejtő volt. Előbb mint újságíró, majd…